Sjoerd Sol

Sjoerd Sol

Over mij

Sjoerd Sol is adviseur, projectleider, trainer en onderzoeker voor onderwijs, gemeenten en opvang. Hij was daarvoor leraar, leidinggevende en ontwikkelaar van methodes. Hij wil bijdragen aan de totstandkoming van duurzame ecosystemen in onderwijs, jeugdhulp en opvang.
Mail: info@solconsulting.nl

Hoe onderwijs, ouders en jeugdhulp ervoor kunnen zorgen dat kinderen minder psychische problemen ervaren. – Een pleidooi voor eco-onderwijs.

Als het waar is dat de online wereld ons en onze kinderen verandert: wat is dan de opgave voor onderwijs en opvoeding? Hoe kunnen we een einde maken aan de voortdurende stroom van doorverwijzingen, diagnoses en behandelingen van kinderen? In dit boek schrijft Sjoerd Sol over de invloed van de digitale superkracht op de ontwikkeling van kinderen. Er is een revolutie gaande die ons verandert en andere uitdagingen stelt aan hoe wij kinderen onderwijzen en opvoeden. Hij schetst de opkomst van de ‘zombie cyborg ‘ en de ‘bewuste cyborg’ en beschrijft wat ouders, onderwijs en samenleving onbedoeld doen om de problemen van kinderen groter te maken. De digitale revolutie walst over de samenleving heen en heeft lak aan de historische ankers waar onderwijs en opvoeding op gestoeld zijn. Ouders worden geconfronteerd met nieuwe opvoedingsvragen, leraren met nieuwe pedagogische uitdagingen en jeugdhulpverleners met problemen die zich eerder niet voordeden in deze omvang.

Maak je keuze:
Softcover 27,50